Ptent&Marka

Tescil

The best rated top seller on Themeforest.

Reimagined

MARKA TESCİLİ

PATENT TESCİLİ

TASARIM TESCİLİ

KREDİ KARTI

ÖDEME

Marka Tescil

Marka Tescili

15 Yıllık Tecrübe
0%
Başarı Oranı
0%
5.000 Mutlu Müşteri
0%

Patent Tescil

Patent Tescili

Patent Tescil

Patent tescili, yapılan icat, buluşun sahibine devlet tarafından yetkilendirilmiş ilgili kurum tarafından fikri sınai haklarının korunduğunu gösteren verilen ve bu hakların icat edilen buluşun belirli zaman dilimi içerisinde başkaları tarafından kopyalanmasını üretilmesini, veya satılmasını engellemesi adına verilen belgenin adıdır.
Patent tescil işleminin koruma süresi, buluşun niteliğine göre 20 ila 25 yıl arasında değişmektedir. Devamı >>>

Patent tescilin araştırılması, buluşun patent için uygun olup olmadığını belirlenmesi adına gerçekleştirilen araştırmadır. Patent araştırma işlemleri devletlerin yetkilendirdiği ilgili patent kurumları tarafından yapılan başvuruların değerlendirilerek uygunluğunun belirlenmesi için yapılır. Ayrıca, buluş sahipleri başvurudan önce kendi imkanlarını kullanarak buluşları hakkında uygunluk değerlendirmesi yapabilirler.

Patent tescil araştırması, iki temel aşamadan oluşmaktadır:

 • Fonksiyonel araştırma: Bu aşamada, yapılan buluşun teknik niteliği ve işlevi kullanılabilirliği incelenir. Bu incelemedeki amaç buluşun, daha önceden patent altına alınıp alınmadığı yada başka bir buluşla benzer olup olmadığı veya benzerlik taşıyıp taşımadığı belirlenir.
 • Sınıflandırma araştırması: Bu aşamada, ise buluş, ilgili patent sınıflarına göre sınıflandırılır. Bu, sınıflandırma buluşun patent tescil için uygun olup olmadığını belirlemek için önemlidir.

Patent araştırma işlemi, detaylı ve doğru bir şekilde yapılması önemlidir. Aksi takdirde, buluşun patent tescile uygun olup olmadığı hakkında yanlış karar verilebilir.

Patent araştırması için çeşitli kaynaklar kullanılabilir. Bu kaynaklar arasında, patent kurumlarının veri tabanları, patent tarama araçları ve patent literatürü yer alır.

Ülkemizde patent tescil araştırması yapılabilmesi için, Türk Patent ve Marka Kurumu’na ait veri tabanı kullanılabilir. TÜRK PATENT’ e ait veri tabanı, Türkiye’de ve dünyada daha önce tescil edilmiş patent tesciller hakkında bilgi edinilmesini sağlar.

Türk Patent dışında kullanılabilecek diğer veri tabanları şunlardır:

 • Espacenet: Espacenet, Avrupa Patent Ofisi’nin (EPO) veri tabanıdır. Espacenet, dünyanın en büyük patent veri tabanlarından biridir. 150’den fazla ülkede başvuru yapılmış veya tescil altına alınmış patentleri içerir.
 • PatentScope: Patent Scope, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) veri tabanıdır. Patent Scope, 170’den fazla ülkede ülkede başvuru yapılmış veya tescil altına alınmış patentleri içerir..
 • Patent Bibliographies: Patent Biblio graphies, patent literatüründen derlenmiş bibliyografyalardır. Patent Bibliographies, patentler hakkında teknik özelliklerini ve ilgili literatürü içerir.

Patent araştırması, patent tescili başvurusu yapılmadan önce yapılması gereken önemli bir adımdır. Patent araştırması, buluşun yeniliğini ve patent uygunluğunu belirlemeye yardımcı olur. Bu, buluş sahibinin maddi ve manevi kazanç elde etmesine yardımcı olur.

Patent, bir buluşun sahibine, buluşun belirli bir süre boyunca başkaları tarafından üretilmesini, kullanılmasını veya satılmasını engelleme hakkı veren bir belgedir. Patent, bir buluşun sahibinin fikri mülkiyet haklarını korumasına yardımcı olur ve buluşun geliştirilmesini ve ticarileştirilmesini teşvik eder.
Patent kriterleri, ülkeler arasında farklılık gösterebilir. Türkiye’de, patent kriterleri, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (SMK) düzenlenmiştir.

Buluşun patent tescil edilebilmesi için, aşağıdaki kriterleri (şartları) taşıması gerekir:

Yenilik kriterleri, patentin tescilin temel unsurlarını oluşturan bir kriterdir. Buluş, patent başvuru tarihinden önce, dünya çapında herhangi bir mecrada yazılı, sözlü veya kullanım yoluyla kamuya açıklanma yapılmamış olmalıdır. Buluşun hiç kimse tarafından bilinmediğini ve dolayısıyla buluş sahibinin fikri mülkiyet haklarını ihlal edilmediğini gösterir.
Tekniğin bilinen durumunun aşılması: Buluş, herhangi bir teknik problemi çözüme ulaştırıyor olmalı ve problemin çözümü, uygulanan tekniğin bilinen durumundan açıkça anlaşılamayacak nitelikte olmalıdır.
Sanayiye uygulanabilirlik: Buluş, pratikte uygulanabilir olmalıdır.
Bu belirlenen kriterler, patent başvurularını değerlendiren patent kurumları tarafından dikkate alınarak karar verilir. Başvurusu yapılan buluş, bu kriterleri taşımadığı takdirde, patent kurumu tarafından başvurusu reddedilir.
Patent kriterleri, ülkelere göre farklılık göstermektedir. Genel olarak bu belirtmiş olduğumuz kriterler, patent tescil başvurularının değerlendirilme aşamasında dikkate alınan temel kurallar kriterler olarak kabul edilmektedir.

Faydalı model, sanayiye uygulanıp kullanılabilen buluşların için sahiplerine koruma sağlayan sınai mülkiyet tescil hakkıdır. Faydalı model, tescilinin patentten farkı, kimyasal maddeler ve yöntemler dışında, patente konu olabilecek teknik gelişmeye sahip bütün ürünler için verilebilir. Faydalı model, patentin bir alt türü olarak da bilinir patentten daha az koruma sağlamaktadır.

Faydalı model tescili için başvurular, ilgili ülkedeki patent ofisine yapılır. Başvuruda, buluşun niteliğini, yeniliğini, sanayiye uygulanabilirliğini ve buluş sahibinin kimliğini gösteren belgeler sunulur. Patent ofisi, başvuruyu inceleyerek buluşun faydalı model olarak tescil edilip edilmeyeceği karar verir.

Faydalı model için tescil koruma süresi, Türkiye’de 10 yıldır. Faydalı model sahibi, bu süre içerisinde tescilin üzerinde tam kontrole sahiptir. Faydalı model sahibi, buluşu için ürün üretebilir, kullanabilir, satabilir ve başkasına kullanım için lisans verebilir.

Faydalı model, patente göre daha az koruma sağlasa da, maliyet açısından aha uygun ve daha hızlı bir şekilde tescil sonuçlanır.
Faydalı model, yeni bir icat buluş ortaya çıkaran kişiler için daha az maliyetli ve hızlı sonuçlanması başvuru yapan kişiler için en büyük tercih sebebidir.

Patent yenileme, başvurusu gerçekleşmiş yada tescil işlemi tamamlanmış olan patentin koruma tescil süresinin uzatılması işlemidir. Patent tescilin koruma süresi, Türkiye’de 20 yıldır. Patent sahibi, bu sürenin devamlılığı için, başvuru yapıldığı gün baz alınarak Patent yenileme ücreti, her yıl için ödenir. Yıllık olarak patent tescili yenileyerek koruma süresini 20 yıl uzatabilir.

Patent tescilin yenilenme başvurusu, yıllık koruma süresinin dolmasından önce yapılmalıdır. Yıllık koruma süresi geçtikten sonra yapılan başvurular, yenileme olarak kabul edilmez ve patentin koruması kurum tarafından sona erdirilir.

Patent yenileme işlemi, Süreç Patent bünyesinde bulunan uzman patent vekili tarafından takip edilmeli ve yenileme başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılmalıdır.
Patent tescilin yenileme ücreti, TÜRKPATENT tarafından yıllık olarak sene başında güncellenmektedir. Yenileme başvurusu, TÜRKPATENT tarafından incelenir. Başvurunun eksiksiz ve zamanında yapılması halinde, patent yenilenir ve süre bir yıl daha uzatılır.

Patentin yenilenmesi, buluş sahibine aşağıdaki faydalarından yararlanmasına olanak tanır:

 • Buluşu korumaya devam etme: Patent yenileme, buluş sahibinin, buluşunu belirli bir süre daha korumasına olanak tanır. Bu, buluş sahibinin, buluşundan elde ettiği geliri güvence altına almasına yardımcı olur.
 • Rekabet avantajı sağlama: Patent yenileme, buluş sahibine, rekabet avantajı sağlamaya yardımcı olur. Bu, buluş sahibinin, buluşunu kullanarak pazar payını artırmasına ve karlılığını artırmasına olanak tanır.

Patent tescil için sahibi tarafından, patentin koruma süresinin dolmasından önce, yenileme talebinde bulunulmazsa, patentin koruma süresi sona erer ve buluş, başkaları tarafından üretilebilir, kullanılabilir veya satılabilir hale gelir.

Patent tescil hakkı, buluşun sahibine, belirli bir süre boyunca başkaları tarafından kopyalanmasını, üretilmesini, kullanılmasını veya satılmasını engellenmesi için verilen hakların bütünüdür. Patent hakları, buluş sahibinin fikri mülkiyet haklarını korumasına ve buluştan elde ettiği geliri güvence altına almasına yardımcı olur.

Patent hakları, aşağıdakileri içerir:

Üretme hakkı: Patent sahibi, buluşu üretme hakkına sahiptir. Bu, buluşu kendi üretmesi veya başkalarına ürettirmesi anlamına gelir.
Kullanım hakkı: Patent sahibi, buluşu kullanma hakkına sahiptir. Bu, buluşu kendisi kullanması veya başkalarına kullandırması anlamına gelir.
Satma hakkı: Patent sahibi, buluşu satma hakkına sahiptir. Bu, buluşu kendi satması veya başkalarına sattırması anlamına gelir.
Lisans verme hakkı: Patent sahibi, buluşu kullanma hakkının bir kısmını veya tamamını başkalarına lisans verme hakkına sahiptir. Bu, buluşun başkaları tarafından kullanılmasına izin verme anlamına gelir.
Patent hakları, ülkelerin kanunlarına göre farklılık göstermektedir. Ancak, genel olarak belirtilen bu haklar, patent hakları tüm dünyada kabul edilmektedir.

Patent, sahibinin, buluşundan elde ettiği faydaları korumasına yardımcı olur. Buluş sahibinin, buluşunu geliştirmesini ve ticarileştirmesi adına teşvik eder.
Patent hakları, aşağıdakiler için kullanılabilir:
Yeni bir ürün geliştirilmesi: Patent hakları, yeni bir ürün veya sürecin geliştirilmesini teşvik eder. Patent sahibi, buluşunu kullanarak yeni bir ürün veya süreç geliştirebilir ve bu ürün veya süreci üretebilir, kullanabilir, satabilir veya başkalarına lisans verebilir.
Mevcut sürecin veya ürünün iyileştirilmesi: Patent hakları, mevcut bir ürünün veya sürecin iyileştirilmesi için de kullanılabilir. Patent sahibi, buluşunu kullanarak mevcut bir ürünü veya süreci iyileştirebilir ve bu ürünü veya süreci üretebilir, kullanabilir, satabilir veya başkalarına lisans verebilir.
Üretim maliyet oranlarının düşürülmesi: Patent hakları, üretim maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olabilir. Patent tescilin sahibi, buluştan doğan haklarını kullanarak üretim maliyetlerini düşürerek rekabet avantajı elde eder.

Patent Tescil Hukuku

Patent ihtar, patent sahibinin, patent tescilden kazandığı haklarına tecavüz edildiğini fark ettiği durumlarda, tecavüzü gerçekleştiren ihlal eden tarafa patent vekili yada avukatı aracılığı ile yazılı olarak yapılan resmi uyarıdır. İhtarname, patent haklarını ihlal eden tarafı yapmış olduğu ihlali sonlandırmaya yapılan kullanımın suç olduğu ihtara uyulmaması durumunda açılacak maddi ve manevi tazminatı ödemeye mahkum olacağını anlatan adımıdır.

Patent ihtarnamesi, aşağıdaki unsurları içermelidir:

İhtarname, karşı tarafa ihtarnamenin yapıldığı tarihi içermelidir.
İhtar gönderen kişi veya kurumun adı soyadı unvanı ve açık adresi içermelidir.
İhtarnameyi alan kişinin veya kurumun adı soyadı ve adresini içermelidir.
İhtarnamede, ihlal edilen patente ait tescil yada başvuru numarası, patent içeriği ve ilgili kanun hükümlerini içermelidir.
ihlal eden tarafa, patent tescilden doğan hakları nasıl ihlal ettiği açıkça belirtilmelidir.
İhtarnamede, ihlal eden tarafın biran önce ihlali sonlandırmasını ve kazanılan haklardan doğan tazminatı ödemesini talep etmelidir.
İhtarname, patentin korunması için yasal adımların atılabilmesi için doğru bir şekilde hazırlanmalıdır.

Patent ihtarnamesi, ihlal eden tarafa, yapmış olduğu ihlali sonlandırması ve gerekli tazminatı ödenmesi için bir fırsat ve verilen zaman sürecidir. İhlal eden taraf, ihtarnameyi dikkate almazsa, patent sahibi, yasal yollara başvurabilir.

Hukuki sonuçları, ihlal eden tarafın çekilen ihtarnameye karşı verdiği cevaba bağlı olarak değişebilir. İhlal eden taraf, ihtarnameyi dikkate alarak ihlali sonlandırması, patent sahibi, yasal yollara başvurmasının önüne geçebilir.

Patent tescili için dava, patent sahipleri tarafından, patent tescilden doğan haklarının ihlal edildiğini iddia ettiği durumlarda, ihlal eden tarafa karşı başlattığı hukuki süreç açtığı davadır. Patent davaları, tescilden dolayı kazanılan hakların korunması için yapılan patent hukukunun en önemli uygulama alanlarından biridir.

Patent davaları, aşağıdaki durumlarda açılabilir:

Patent davaları, aşağıdaki nedenlerle açılabilir:

 • Patent ihlali: Patent sahibinin patent hakkına tecavüz edildiğini iddia etmesi durumunda, patent sahibi, patent ihlali davası açabilir.
 • Patentin iptali: Patenttin, iptal edilmesi gerektiğini iddia edilmesi durumunda, patent iptali için dava açabilir.
 • Patentin hükümsüzlüğü: Patent sahibinin, almış olduğu patentinin hükümsüz olduğunu iddia edilmesi durumunda, patent sahibine, patent için hükümsüzlük için dava açabilir.

Patent davaları, oldukça karmaşık ve uzun zaman diliminde sonuçlanan davalardır. Patent davalarında, patentin yeniliği, tekniği, uygulanabilirliği, kapsamı gibi konular tartışılır.
Patent dava süreci başlamadan, arabuluculuk veya tahkim yoluyla süreç çözümlenebilir.

Patent davalarında, aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

 • Patentin geçerliliği: Patentin geçerli olup olmadığı, yani patentin yeni, tekniğin bilinen durumunu aşmayan ve sanayiye uygulanabilir olup olmadığı değerlendirilir.
 • Patentin ihlali: Patentin ihlal edilip edilmediği, yani patentin kapsamına giren bir ürünün veya sürecin üretilmesi, kullanılması veya satılması halinde, patent sahibinin patent hakkını ihlal ettiği değerlendirilir.
 • Tazminat: Patent ihlali halinde, patent sahibinin uğradığı zararın tazmini talep edilebilir.

Patent danışmanlığı, buluş sahibi kişi ve işletmelerin, patent başvurusu, patent tescili, patent ihlali ve patent davaları gibi konularda danışmanlık hizmeti verilmesine denir.
Patent tescil danışmanlık firmaları, bünyelerinde alanında uzmanlaşmış avukatlar ve patent vekillerinden oluşmaktadır.

Patent tescil danışmanlık hizmetlerinde uzman ekibi ile Süreç Patent 15 yıldır hizmetlerini aşağıda belirtilen alanlarda sürdürmektedir.

Patent başvurusu: Patent başvurusu yapma konusunda danışmanlık ve destek.
Patent incelemesi: Patent başvurusuna yapılan inceleme sürecinde danışmanlık ve destek.
Patent tescili: Patent tescili konusunda danışmanlık ve destek.
Patent ihlali: Patent ihlali konusunda danışmanlık ve destek.
Patent davaları: Patent davaları konusunda danışmanlık ve destek

Süreç Patent tarafından verilen hizmetinin faydaları şunlardır:

Buluş sahiplerinin, patent hakları konusunda bilgi sahibi olmasına yardımcı olunması.
Buluş sahiplerinin, patent başvurusu yapma ve patent tescilini alma sürecinde yardımcı olur.
Buluş sahiplerinin, patent ihlali konusunda haklarını korumalarına yardımcı olur.
Buluş sahiplerinin, patent davaları konusunda temsillerine yardımcı olur.
Patent başvurusu: Patent başvurusu yapmadan önce, patent danışmanlarımız, buluşun patentlenebilir olup olmadığını değerlendirir. Patent başvurusunda bulunacak kişiler için, gerekli belgeleri hazırlama başvuruda bulunulur.
Patent tescili: Patent başvurusu Patent danışmanlarımız tarafından, patent tescil belgesinin alınması ve süreçlerin takibini sağlar.
Patent ihlali: Patent sahibinin patent hakkına tecavüz edildiğini iddia etmesi durumunda, patent avukatlarımız, patent ihlali davasını açabilir veya patent ihlali davasında müvekkillerini temsil eder.

Patent izleme takibi, başvurusu yapılan patentler için başvuru sahibi kişi veya kuruluşlar tarafından, kendi tescillerine benzer patent başvurularının olup olmadığını öğrenmek için yapılan bir işlemdir. Patent izleme, takibi buluş sahibinin, patent haklarının korumasına yardımcı olmak için önemli bir araçtır.

Patent izleme takip işlemini Patent portföyünün korunması yönetilmesi, piyasada rekabet takibi, geliştirilen yeni teknoloji trendlerini öğrenme, Patent ihlali riskini azaltılması gibi faydalar sağlamaktadır.

Süreç Patent izleme hizmetlerimizden faydalanmak için bizi arayabilir yada ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

Patent teşvikleri, patent başvurusu yapmayı veya patent sahibi olmayı teşvik etmek için verilen destekler olarak tanımlanabilir. Patent teşvikleri, genellikle devlet tarafından verilir. Ancak, özel sektör kuruluşları da patent teşvikleri verebilir.

Patent teşviklerinin amacı, aşağıdakileri sağlamaktır:

Yenilik ve yaratıcılığı teşvik etmek: Patent teşvikleri, buluş sahiplerini ve işletmeleri, yeni buluşlar yapmaya ve yeni teknolojiler geliştirmeye teşvik eder.
Rekabeti teşvik etmek: Patent teşvikleri, patent sahibi olan işletmelerin rekabet gücünü artırmaya yardımcı olur.
İstihdamı teşvik etmek: Patent teşvikleri, yeni teknolojilerin geliştirilmesine ve yeni ürünlerin üretilmesine yardımcı olur.
Patent teşvikleri, aşağıdaki şekillerde verilebilir:

Mali teşvikler: Mali teşvikler, patent başvurusu yapma veya patent sahibi olma maliyetlerini azaltmak için verilen destekler olarak tanımlanabilir. Örneğin, patent başvurusu ücretlerinin bir kısmı devlet tarafından karşılanabilir veya patent sahibine, patentten elde ettiği gelirden vergi indirimi sağlanabilir.
Fiziksel teşvikler: Fiziksel teşvikler, buluş sahiplerine veya işletmelere, buluşlarını geliştirmeleri veya patentlerini korumaları için verilen fiziksel destekler olarak tanımlanabilir. Örneğin, buluş sahiplerine veya işletmelere, laboratuvar veya üretim tesisi tahsis edilebilir veya buluşlarını geliştirmeleri için danışmanlık hizmeti sağlanabilir.
Teknik teşvikler: Teknik teşvikler, buluş sahiplerine veya işletmelere, buluşlarını geliştirmeleri için verilen teknik destekler olarak tanımlanabilir.
Türkiye’de patent teşvikleri, aşağıdaki kurumlar tarafından verilmektedir:

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT): TÜRKPATENT, patent başvurusu ücretlerinin bir kısmını karşılamaktadır. Ayrıca, patent sahibi olan işletmelere, patentten elde ettiği gelirden vergi indirimi sağlanmaktadır.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK, buluş sahiplerine ve işletmelere, buluşlarını geliştirmeleri veya patentlerini korumaları için mali, fiziksel ve teknik destekler vermektedir.
KOSGEB, KOBİ’lere, patent başvurusu yapmaları veya patentlerini korumaları için mali destekler vermektedir.
Türkiye’de patent teşvikleri, patent başvurusu yapmayı ve patent sahibi olmayı teşvik etmek için önemli bir rol oynamaktadır. Patent teşvikleri, yenilik ve yaratıcılığı teşvik ederek, rekabeti artırarak ve istihdamı teşvik ederek, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.

Patent değerleme süreci, bir patentin ekonomik değerini belirlemek amacıyla yapılan bir değerlendirme aşamasıdır. Bir patent, buluş sahibine belirli bir süre boyunca (20 yıl) belirli bir ülkede buluşun korunması için verilen fikri mülkiyet haklarıdır.
Patent değerleme süreci, bir patentin ticari potansiyelini, yenilikçiliğini, rekabet avantajlarını ve pazarda yaratılacak değeri analiz etmeyi içerir.

Patent Değerlemenin Amacı Nedir?
Ticari Kararlar: Patent sahibi veya potansiyel yatırımcılar, bir patentin değerini değerlendirerek, ticari kararlarını destekleyici bilgilere sahip olabilirler. Örneğin, bir şirket, patentin değerini belirleyerek satın alma, satma, lisanslama veya teknoloji transferi gibi kararlar alabilir.
Lisanslama ve Teknoloji Transferi: Patent sahipleri, patentlerini lisanslama veya teknoloji transferi yoluyla başka şirketlere kullanma izni vererek gelir elde edebilirler. Patent değerlemesi, uygun lisans ücretlerinin belirlenmesine ve lisans sözleşmelerinin müzakerelerine yardımcı olabilir.
Yatırım Değerlemesi: Yatırımcılar, bir şirketin veya buluşun patent portföyünü değerlendirerek yatırım kararlarını destekleyebilirler. Patent değerleme, bir şirketin patent varlıklarının değerini belirleyerek, değerli bir yatırım fırsatı olup olmadığını anlamaya yardımcı olabilir.
Patent değerlemesi genellikle fikri mülkiyet uzmanları, patent avukatları, ekonomistler veya patent brokerleri tarafından yapılır. Değerlendirme süreci, patentin teknik ve hukuki yönlerini incelemeyi, benzer patentlerin pazardaki durumunu analiz etmeyi, ticari potansiyelini belirlemeyi ve ekonomik değeri hesaplamayı içerir. Değerleme yöntemleri arasında maliyet tabanlı yaklaşım, karşılaştırma yaklaşımı ve gelir tabanlı yaklaşım gibi çeşitli teknikler bulunmaktadır.

Yurtdışı Patent Tescil

Uluslararası patent tescili, buluşun veya yeni bir ürünün, tek bir ülke veya birden fazla ülkede aynı anda başvuru yapılarak koruma almasını sağlayan bir prosedürün genel adıdır. Uluslararası patent sahibine, buluş veya yeni ürünü başkaları tarafından kopyalanması yada taklit edilmesinin önüne geçer patent koruması için yasal haklar sağlar.

Uluslararası patent tescili, için iki sistem bulunmaktadır.

1 – Paris Sözleşmesi: Paris Sözleşmesi, 1883 yılında imzalanan bir uluslararası anlaşmadır. Bu sözleşme, bir ülkede yapılan bir buluşun, diğer sözleşmeye taraf olan ülkelerde de korunmasını sağlar. Paris Sözleşmesi kapsamında, bir buluşun korunması için, buluş sahibinin ilk olarak buluşu yaptığı ülkede bir patent başvurusunda bulunması gerekir. Bu başvurunun yapıldığı tarih, diğer ülkelerde de korumanın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

2 – PCT (Patent Cooperation Treaty): PCT, 1970 yılında imzalanan bir uluslararası anlaşmadır. Bu anlaşma, bir buluşun birden fazla ülkede korunması için tek bir başvuru yapılmasını sağlar. PCT kapsamında, buluş sahibi, ilk olarak PCT başvurusunda bulunur. Bu başvuru, buluşun korunması istenen tüm ülkelerde geçerli bir patent başvurusuna dönüştürülebilir.

Uluslararası patent için başvuru, buluş sahibi adına Süreç Patent vekilinin, talep edilen ülkelerin patent kurumlarına yapılması gerekir. Başvuru aşamasında, buluşun veya fikrin teknik bilgilerini içeren patent dosyası hazırlanarak sunulmalıdır.

Uluslararası patent tescili, koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 20 yıl yıl olup. Bu süre, 5 yıllık dönemler halinde yenilenebilir.

PCT, Patent İşbirliği Antlaşması’nın kısaltmasıdır. Bu anlaşma, bir buluşun birden fazla ülkede korunması için tek bir başvuru yapılmasını sağlar. PCT başvurusu, buluş sahibine, buluşunun korunmasını istediği ülkelerde, yerel patent başvurularını yapmadan önce, 31 aya kadar süre tanır. Bu süre, buluş sahibinin, buluşunun korunmasını istediği ülkelerdeki patent mevzuatını incelemesine ve başvurusunu buna göre hazırlamasına olanak tanır.

PCT başvurusu, aşağıda belirtilen aşamalardan oluşmaktadır:

Filing: Başvuru, WIPO’ya yapılır.
International Search: WIPO, buluşun yenilik kriterlerini araştırır.
International Preliminary Examination: WIPO, buluşun patent uygunluğunu değerlendirir.
National Phase: Buluşun talep edilen ülkelerde, yerel patent başvuruları yapılır.

Patent dosyasının incelenmesi: Başvuru yapılan PCT dosyası, ilgili patent ofisi tarafından incelenir. Bu inceleme aşamasında,  dosyada eksik veya hata varsa, patent vekiline bildirim yapılır. Patent vekili, belirtilen eksiklikleri tamamlamakla yükümlüdür.
Ulusal başvuru: Tescili talep edilen buluşun veya fikrin istenen ülkelerde, ulusal başvuru evraklarının hazırlanması ve gerekli ödemelerin yapılması zorunludur. Ulusal başvuru ücretleri, talep edilen ülke ve sayısına göre değişmektedir.
PCT başvurusu, belirtilen durumlarda reddedilebilir:

Başvuru dosyasında eksik veya hatalı bilgiler varsa.
Buluş, yenilik kriterlerini karşılamıyorsa.
Buluş, kamuya açıksa.
PCT başvurusu, belirtilen durumlarda kabul edilebilir:

Başvuru dosyasında eksik veya hatalı bilgi yoksa.
Buluş, yenilik kriterlerini karşılıyorsa.
Buluş, kamuya açık değilse.
PCT başvurusu kabul edilmesi durumunda, talep sahibine, patent tescilin korunması için istediği ülkeleri seçmesi ve karar vermesi için 31 ay süre tanınır. Patent sahibi, bu zaman dilimi içerisinde, buluşunun veya fikrinin korunması adına ülkeleri belirleyerek ulusal başvuru yapmalıdır.

Pct Ulusal Faz başvurusu;

Ülkemizin EPC ve PCT üyelikleri olmasından dolayı bu kapsamda yapılan patent tescil işlemlerine ulusal girişi de yapılabilmektedir. PCT başvurusu için yapılan ulusal faz girişi ile patentin Türk Patent aracılığı ile ulusal patent başvuru girişi yapılarak işlemlerine başlatılmaktadır. Ulusal faz ile başvurusu yapılan işlemler için Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından araştırma raporu hazırlamaz  başvuru doğrudan inceleme sürecine geçmektedir.

Türkiye Cumhuriyetine normal şartlarda PCT başvurusu yapılabilmesi için; varsa rüçhan tarihinden yoksa başvuru tarihinden itibaren 30 ay süre tanınmaktadır. Tanınan bu süre ek ücret ödenerek 33 aya kadar uzatılabilmektedir. Bu süre içerisinde başvuru için Türkiye’ de ulusallaştırılma prosedürleri başlatılmış olur.

Ulusal safhaya giriş için patent başvurusunun araştırma raporu varsa bu rapor göz önünde bulundurularak sürecin devamı sağlanır. Aynı şekilde İnceleme raporu bulunuyorsa bu rapor dikkate alınarak sürecin devam etmesi sağlanmaktadır. 30 aylık süre içinde başvurunun kaydettiği ilerlemeye bağlı olarak Türk Patent ve Marka Kurumu işlemlerin devamını sağlar ve tescil kararı çıktıktan sonra da başvuru tescile bağlanarak Türkiye’ de koruması sağlanmış olur. Süreç boyunca işlemlerin zamanında yapılması ve görüş bildirimi harç ücretleri gibi süreli işlemlerin ilgili süre içinde yapılması gerekmektedir. Bununla beraber korumanın devam etmesi için sicil ücretlerinin süresi içerinde yatırılmasına özen gösterilmelidi

Avrupa Patent Tescil (EPO), Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ve İsviçre tarafından kurulan bir uluslararası kuruluştur. EPO, Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC) kapsamında patent başvuruları kabul edil işlemleri yürütmektedir.

Avrupa Patent Ofisi (EPO), 1973 yılında kurulan uluslararası bir örgüttür. Yetki alanı EPO, Avrupa Birliği üyesi ülkeler dahil olmak üzere toplam 38 ülkeden sorumludur. Avrupa Patent Tescili, bir buluşun veya yenilik içeren bir fikrin, Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkede aynı anda korunmasını sağlayan bir işlemdir. Buluşun, Avrupa Birliği’nde (AB) 27 ülkede korunması, aynı zamanda AB dışındaki EPO üyesi ülkelerle beraber toplam 38 ülkede korunmasını sağlar.

Avrupa Patent tescil başvurusu kabul edilip tamamlandığında, buluş sahibine, buluşunun veya fikrinin korunması için 20 yıllık bir koruma süresi verilir

Uluslararası patent ön araştırma, bir buluşun veya fikrin, birden fazla ülkede patentlenebilir olup olmadığını belirlemek için yapılan bir araştırmadır. Bu araştırma, buluş sahibinin, buluşunun veya fikrinin korunması için gerekli araştırmaları yapma ve gerekli hazırlıkları yapma fırsatı verir.

Uluslararası patent ön araştırma, aşağıdaki adımları içerir:

Buluş veya fikrin teknik alanın belirlenmesi: Buluşun veya fikrin teknik alanı, buluşun veya fikrin genel bir tanımını sağlar.
Uluslararası patent veri tabanlarının incelenmesi: Uluslararası patent veri tabanları, dünyanın her yerinden patent başvurularını ve patentleri içerir. Bu veri tabanları, buluşun veya fikrin, başkaları tarafından patentlenmiş olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir.
Buluş veya fikrin benzer buluşlarla karşılaştırılması: Buluşun veya fikrin benzer buluşlarla karşılaştırılması, buluşun veya fikrin yenilik ve buluşsallık kriterlerini karşılayıp karşılamadığını belirlemeye yardımcı olur.
Uluslararası patent ön araştırma, buluş sahibine, buluşunun veya fikrinin korunması için aşağıdaki avantajları sağlar:

Buluşun veya fikrin, birden fazla ülkede patentlenebilir olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur.
Buluşun veya fikrin, patentlenmesi için gerekli araştırmaları yapma ve gerekli hazırlıkları yapma fırsatı verir.
Buluşun veya fikrin, patent başvurusunun reddedilme olasılığını azaltmaya yardımcı olur.

Avrasya Patent Ofisi (EAPO), 1994 yılında kurulan uluslararası bir örgüttür. EAPO, Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Rusya Federasyonu ve Türkmenistan olmak üzere dokuz ülkenin patent başvurularını kabul eder ve inceler.

Avrasya Patenti, EAPO tarafından verilen bir patenttir. Avrasya Patenti, EAPO üyesi ülkelerde geçerli olan tek bir patenttir.

Avrasya Patenti, Avrupa Patenti ve PCT (Patent İşbirliği Antlaşması) gibi diğer patent başvurularından farklıdır.

 • Avrasya Patenti, dokuz ülkede geçerlidir. Avrupa Patenti, 38 ülkede geçerlidir. PCT başvurusu ise, buluş sahibinin istediği ülkelerde geçerli bir patent başvurusuna dönüştürülebilir.
 • Avrasya Patenti başvurusu ücreti, diğer patent başvurularından daha yüksektir.
 • Avrasya Patenti başvuru süreci, diğer patent başvurularından daha uzun sürebilir.

Tasarım Tescil

Tasarım Tescili